ПРОПОЗИЦІЇ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНИ

Секретаріат громадської ініціативи
Партнерство Відкритого Уряду
09.02.2012 р.
Регіональному координатору Партнерства
Відкритого Уряду Херсонщини –
Херсонській міській організації
«Безпосереднє народовладдя»

ПРОПОЗИЦІЇ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ УКРАЇНИ

До Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України:

— застосувати повноваження, як глави держави, гаранта додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина та суб’єктів законодавчої ініціативи, парламенту і Уряду України, спрямувавши їх на:

1. завершення періоду іноземної окупації України міжнародними фінансово-політичними центрами, оскільки вона призводить до попрання права українського народу на самовизначення та інших прав людини;
2. сприяння всіма політичними засобами переходу від диктату і адміністрування центральних органів влади до регіонального самоврядування;
3. повсюдне втілення «принципу справедливості» в соціальному аспекті сформульованому як:
— неприпустимість злиднів і зверхбагатства;
— рівності прав всіх громадян на землю і надра;
— побудову соціально орієнтованої регульованої економіки;
— ефективних заходів щодо соціального захисту населення;
— права на одержання заробітної плати, доходів і володіння власністю виключно відповідно до трудового внеску кожного і заслугами перед суспільством;

4. негайне скасування парламентом законів про приватизацію державного і комунального майна;
5. негайне затвердження парламентом України законів про націоналізацію приватизованого раніше майна, якими встановити період часу для визначення неефективності управління приватизованим майном, а також строки і умови повернення у державну (комунальну) власність раніше приватизованого майна;
6. невідкладне повернення у державну власність підприємств з видобутку корисних копалин (газ, нафта, вугілля та ін.), які видобуваються в Україні, а самі видобуті копалини направити до споживання на внутрішньому ринку України для національних споживачів і громадян за соціально захищеними неринковими цінами;
7. невідкладне скасування в Конституції України і законодавстві України інституту приватної власності, як засобу експлуатації людини людиною, замінивши його на особисту (трудову) власність;
8. невідкладне скасування законів та інших законодавчих актів про політичні партії і припинення діяльності усіх партій в Україні, залишивши можливість для діяльності громадських організацій та їх об’єднань, затвердження нового виборчого законодавства України, в основі якого висунення кандидатів в представницькі органи влади всеукраїнського і місцевого рівня та на усі виборні посади і голосування по цих кандидатах здійснюється лише в територіальних громадах із застосуванням цензу осідлості та за принципом абсолютної більшості голосів виборців, скасувавши принцип відносної більшості при визначенні результатів явки виборців і підбиття підсумків голосування;
9. негайне забезпечення виконання частини третьої статті 84 Конституції України щодо голосування на засіданнях Верховної Ради України народним депутатом України особисто, припинивши практику Верховної Ради України голосування на її засіданнях картками відсутніх народних депутатів, встановивши і застосувавши кримінальну відповідальність за порушення такого порядку голосування;
10. невідкладне внесення змін до Конституції України та Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» з тим, щоб прийняття рішення про запозичення кредитів від міжнародних та іноземних фінансових установ здійснювалося лише за згодою народу (на прикладі Ісландії), висловленого за результатами всеукраїнського референдуму. А на час до затвердження таких змін ввести мораторій указом Президента України, припинивши практику Уряду України позичати кошти кредитів у міжнародних та іноземних фінансових установ без згоди народу, висловленої на всеукраїнському референдумі;
11. негайне, затвердження Закону України «Про захист внутрішнього ринку України», в якому передбачити стимулювання національного виробництва, забезпечення робочих місць для всього працездатного населення, заборону перевищення ввозу продукції і товарів в Україну із-за кордону над вивозом, а також забезпечити принцип, згідно якого закупляти за кордоном лише ті товари і продукцію, які неможливо виробити в Україні та без них неможливо обійтися українським споживачам;
12. негайне, відновлення виробництва товарів масового вжитку, в т. ч. негайно запустити українські цукрозаводи (Кирнасівський Тульчинського району Вінницької області та ін.);
13. заборону ходіння в обігу на території України іноземної валюти, окрім застосування валютних операцій у зовнішньоторговельних операціях;
14. заборону діяльності на території України іноземних і приватних банків та розвиток мережі державного Ощадбанку;
15. негайного скасування кримінального за своєю природою глобального електронного контролю державного апарату над людьми, який здійснюється засобом електронного спостереження і примусового збору даних про особу, шляхом законодавчого скасування ідентифікаційних номерів платників податків (ІНП);
16. встановлення державної монополії на виробництво та продаж спирту, горілки і тютюнових виробів, з ліквідацією і забороною ігорного бізнесу;
17. негайне, скасування антинародного корупційного податку на додану вартість (ПДВ), замінивши його на податок з обороту в розмірі 5%, який забезпечить справедливий грошово-товарний обмін;
18. зниження податків до рівня, який забезпечує прибутковість господарської діяльності;
19. істотне скорочення видів оподаткування і спрощення бухгалтерської документації;
20. невідкладне, затвердження Закону про заборону в Україні приватизації і продажу земель усіх видів призначення, окрім земель під нерухомістю в населених пунктах, яка перебуває у особистій (трудовій) власності громадян;
21. негайне відкриття доступу для вільного і безоплатного проходу людей на усі пляжі, морів, річок, озер, якими громадяни України користувалися впродовж останніх десятиліть;
22. невідкладне забезпечення Декларації прав національностей України від 01.11.1991 р. шляхом внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон», в редакції Постанови ВР N 719-V від 23.02.2007 р. щодо введення порядку про обов’язкове внесення до паспорту громадянина України та свідоцтва про народження записів про національність громадянина України;
23. невідкладне, визначення законодавчим чином засад державної політики у всіх галузях державного, суспільного життя і національного розвитку (в галузі культури та ЗМІ тощо), згідно яких також передбачити відповідні пропорційні квоти національного представництва власників і робочих колективів всіх без винятку телеканалів, телерадіоорганізацій та адміністрацій цих телеканалів і телерадіоорганізацій, видавництв та друкованих ЗМІ із забороною переваг однієї національності на шкоду правам інших національностей. При цьому встановити, що квоти національного представництва визначаються на виключно пропорційній основі, відповідно до відсотків представників серед громадян держави тої чи іншої національності згідно останнього перепису населення в Україні;
24. невідкладне прийняття Закону про права українців в Україні, як корінної, титульної державотворчої нації України, а також про порядок здійснення нею свого економічного, соціального, культурного і духовного розвитку;
25. невідкладне закриття на території України шкіл для осіб одного етнічного походження з відвідуванням виключно представниками однієї національності та викладанням расистських ідей, діяльність яких не відповідає вимогам ст. ст. 35, 36 Конституції України, чинного законодавства України та нормам міжнародного права;
26. негайне припинення пропаганди людиноненависництва, а також організації, яка її поширює в Україні – мережу ультрарадикальних релігійних організацій із центрами за кордоном, як таку, що заснована на ідеях расової переваги представників однієї національності над українцями і всіма слов’янами в Україні та заохочення расової ненависті до них і дискримінації українців і всіх слов’ян в Україні в якій би то не було формі;
27. негайне припинення всіляких виступів представників радикальних релігійних організацій на користь національної, расової чи релігійної ненависті, які представляють собою підбурювання до дискримінації українців і всіх слов’ян в Україні, ворожнечі і насильства, заборонивши їх так само, як поширення ідей, заснованих на расовій перевазі або ненависті, а також акти насильства або підбурювання до вчинення таких актів;
28. негайне оголошення незаконними і заборону діяльності усіх радикальних релігійних організацій і їх відділень на території України та організовану ними всяку іншу пропагандистську діяльність, які заохочують расову дискримінацію українців і всіх слов’ян в Україні та підбурюють до неї, підривають національну безпеку України і самі основи української держави, порушують права та свободи людини і громадянина, і визнання участі в таких організаціях чи в такій діяльності злочином;
29. негайне припинення незаконної діяльності іноземних громадян щодо очолення ними радикальних релігійних громад на території України, обмеживши їх права лише в межах ст.24 Закону України від 23.04.1991 № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»;
30. негайне вилучення із політичного вжитку державних органів України, її посадових і службових осіб гасла «Україна для людей!», як такого, що не відповідає духовним, історичним і культурним традиціям українського народу, а є відтворенням расистських ідей радикальної релігії, яка визнає людьми виключно представників однієї національності;
31. невідкладне вчинення необхідних дій щодо приведення у відповідність із вимогами ст.4 Конституції України та п.1) ст.19 Закону України «Про громадянство України» правового статусу громадян Ізраїлю І.Коломойського, Л.Черновецького та інших олігархів і осіб єврейського етнічного походження шляхом оформлення втрати ними громадянства України на підставі добровільного набуття ними громадянства держави Ізраїль;
32. негайне припинення практики призначення на державні посади в органах центральної та місцевої влади України переважно осіб походження однієї національної меншини;
33. 33. припинення політики і практики влади зіштовхування лобами, сіяння чвар, протистояння і інтриг між громадянами, різними суб’єктами і соціальними групами в українському громадянському суспільстві.
34. припинення і всіма засобами недопущення нелегальної міграції, сприяння державним органам у виявленні осіб, які незаконно перебувають на території Україні;
35. негайного проведення правової і судової реформи шляхом спрощення, уніфікації та кодифікації законодавства із скасуванням взаємодублюючих кодексів і законів, скасуванням системи спеціалізованих судів, із заміною їх на загальні, апеляційні та касаційні суди;
36. негайного введення виборності суддів районних та обласних і регіональних судів прямими виборами територіальних громад, а інших суддів представницькими виборними органами відповідного рівня;
37. негайного скасування інституту відводу суддів самими суддями;
38. негайного введення судів присяжних, які обираються територіальними громадами, та народних засідателів, які призначаються об’єднаннями громадян в територіальних громадах на підставі закону.

А також, враховуючи викладене вище, керуючись ст.ст. 4, 94, 95, 97, 98 КПК України, які визначають повноваження органів прокуратури:
до Генерального прокурора України:
— застосувати заходів прокурорського реагування, направлених на:
1. вжиття негайних заходів, спрямованих на викорінення всякого підбурювання з боку ультрарадикальних релігійних організацій, зокрема їх керівників, до дискримінації чи актів расизму щодо українців і всіх слов’ян в Україні.
2. забезпечення неухильного виконання ст.161 Кримінального кодексу України, яким карати, як за злочин, всяке поширення ідей, заснованих на расовій перевазі представників однієї національності над українцями і всіма слов’янами в Україні або ненависті з їх боку до українців і всіх слов’ян в Україні, всяке підбурювання до расової дискримінації українців і всіх слов’ян на території України, а також за усі акти насильства або підбурювання до таких актів з боку радикальних релігійних об’єднань, організацій, які мають іноземні центри та діють в Україні, спрямованих проти будь-якої раси або групи осіб іншого кольору шкіри та етнічного походження, а також надання будь-якої допомоги для проведення расистської діяльності, включаючи її фінансування, та застосування ст.442 КК України за наявності законних на те підстав
3. оголошення незаконними і заборону діяльності усіх радикальних релігійних організацій і їх відділень на території України та організовану ними всяку іншу пропагандистську діяльність, які заохочують расову дискримінацію українців і всіх слов’ян в Україні та підбурюють до неї, підривають національну безпеку України і самі основи української держави, порушують права і свободи людини і громадянина, і визнання злочином участі в таких організаціях чи в такій діяльності;
4. негайного припинення всіляких виступів представників радикальних релігійних організацій на користь національної, расової чи релігійної ненависті, які представляють собою підбурювання до дискримінації українців і всіх слов’ян в Україні, ворожнечі і насильства, заборонивши їх так само, як поширення ідей, заснованих на расовій перевазі або ненависті, а також акти насильства або підбурювання до вчинення таких актів.
5. припинення незаконної діяльності іноземних громадян щодо очолення ними радикальних релігійних громад на території України, обмеживши їх права лише в межах ст.24 Закону України від 23.04.1991 № 987-XII «Про свободу совісті та релігійні організації»;
6. вчинення необхідних дій щодо приведення у відповідність із вимогами ст.4 Конституції України та п.1) ст.19 Закону України «Про громадянство України» правового статусу громадян Ізраїлю І.Коломойського. Л.Черновецького та інших олігархів і осіб єврейського етнічного походження шляхом оформлення втрати ними громадянства України на підставі добровільного набуття ними громадянства держави Ізраїль;
7. проведення необхідних розслідувань і направлення матеріалів в Комісію при Президентові України з питань громадянства, про втрату громадянства України особами, які добровільно набули громадянство інших держав;
8. порушення кримінальних справ проти іноземних громадян та інших осіб, керівників релігійних організацій, громадських об’єднань, антиукраїнських, антислов’янських та інших незаконних організацій, зареєстрованих або діючих на території України, за вчинення дій, спрямованих на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образу почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, а також вчинення інших протиправних дій;
9. депортування іноземних громадян, які проводять нелегальну та протиправну діяльність на території Україні;
10. проведення розслідування на предмет дотримання вимог законодавства України щодо приватизації об’єктів державної і комунальної власності та банкрутства підприємств переробної промисловості;
11. проведення перевірки діяльності власників недержавних підприємств з видобутку природних ресурсів на законність видобутку та привласнення газу, нафтопродуктів та інших копалин на території України та її шельфу;
12. забезпечення виконання частини третьої статті 84 Конституції України щодо голосування на засіданнях Верховної Ради України народним депутатом України особисто, припинивши практику Верховної Ради України голосування на її засіданнях картками відсутніх народних депутатів.

Голова Херсонської міської
профспілкової організації
«Народний контроль»,
Заслужений юрист України,
Голова Комітету з питань
регуляторної політики та
розвитку підприємництва
у складі Громадської Ради
при Херсонській ОДА
експерт експертної групи ПВУ С.Кириченко

09.02.2012 р., м. Херсон

0 комментариев

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.