Как долго будєт продолжаться ето іздєватєльство надъ - бєднимі русскоязичнимє жітєлямі малороссіі?

Как долго будєт продолжаться ето іздєватєльство надъ намі — бєднимі русскоязичнимє жітєлямі малороссіі, волєю судєбъ оказавшіміся подъ гньотом нєнавістнаго оранжєваго режіма, наймітовъ западного імпєріалізма продавшіхся за заокіянскія фунти і йени!


Онє запрєщаютъ намъ говоріть на нашєм любімом язикє! Оні насільно заставляютъ насъ ізучать єту ужасную «мову»! Оні конфісковалі всє русіфіцірованния клавіатури і вотъ почєму я винуждєн набірать своьо сльозноє посланія проклятимі нєдобуквамє! Нє вєрьтє тємъ, кто говорітъ, что всьо хорошо, ето нє правда! Єслі на уліцє укро-патруль услишітъ, что ви говорітє по-русскі, васъ тутъ-жє отправят в концлагєрь для изучєнія мови, где заставляют єсть борщ вмєсто любєзнихъ всємъ русскімъ щей, за каждоє русскоє слово бьютъ по головє томом лєсі украінкі ілі подарочнимъ ізданіємъ «кобзаря», а послє етаго заставляют випівать рюмку проклятой «горілкі» заместо канонічной водкі!


Вотъ давєча вишєлъ подишать воздухомъ в центральний паркъ культури і отдиха нашєва города Харькова, какъ обично шьолъ тіхімі зімнімі аллєямі і наігривал на баллалайкє любімия мєлодіі. Ко мнє подошла сімпатічная дєвушка, вигулівавшая своєво мєдвєдя і попросіля сіграть «бариню», что я тут-же с радостію ісполнілъ. І вдруг из кустов вілезло 4 здоровєннихъ бандєровца, забралі мою баллалайку и засунулі ея в задніцу бєдному мєдвєдю! Извєргі! Доколє?!


Пойду к окошку виглядивать освободітєльния танкі Газпрома. Слава путєну!


 немного пошутил Устим Кармалюк


Источник: Народный Обозреватель херсон

0 комментариев

Оставить комментарий

Комментировать при помощи:


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.